Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Menu
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
 
Rok szkolny 2021/2022
 

       

 

Aktualności

UWAGA – DOTYCZY PRACY PRZEDSZKOLA W SIERPNIU 2022 r.

Ze względu na remont prowadzony przez Wydział Inwestycji UMK, zaistniała
konieczność zamknięcia Miejskiego Przedszkola nr 65 w miesiącu sierpniu 2022 r.
Zajęcia dla dzieci zapisanych w tym okresie, będą prowadzone w Miejskim
Przedszkolu nr 56 przy ul. Wiosny Ludów 17.
W dniach, kiedy liczba dzieci przekroczy 50, grupa starsza będzie miała
zajęcia w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22.
W związku z powyższym w miesiącu sierpniu 2022 r. , prosimy
o przyprowadzanie dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 56.

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach

Joanna Nowakowska

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-07-22 12:48:13

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. będzie obchodzony Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń: Zagrożenie dla naszego środowiska”. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia skupia uwagę na problemie zanieczyszczonej planety, szkodliwym wpływie przemysłu tytoniowego na środowisko. Tego dnia w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia informujące dzieci o szkodliwości wyrobów tytoniowych. Zachęcamy również wszystkich Rodziców do włączenia się w akcję!
Dodatkowe informacje dostępne na stronach:
https://www-who-int.translate.goog/campaigns/world-no-tobacco-day/2022/campaign-materials?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc&fbclid=IwAR3B4EU2L57aQsTpFO9kRMT-HAJ83FlAl1ugEuqBiqRFDiqYja0zqzDxBq8

https://udsk.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu/?fbclid=IwAR00_Gzgyu9kM7H8-tctjjupxNTEARjJJzwoU8E6_QNEldw_ymZ_qtuOjW0

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-05-30 08:37:11

Rekrutacja 2022/2023

 

Rekrutacja do przedszkoli
publicznych miasta Katowice

 zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Katowice Nr 2211/2022

rekrutacja do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, publicznych
innych formach wychowania
przedszkolnego miasta Katowice
na rok szkolny 2022/2023

prowadzona będzie przy wsparciu systemu

elektronicznego, poprzez stronę:

adres strony - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

termin od 22 marca 2022 god. 9:00 do
4 kwietnia 2022 godz. 14:00

Rodzice dzieci już uczęszczających do
przedszkola wypełniają tylko deklarację
kontynuacji o uczęszczaniu ( termin na
skąłdanie deklaracji 07.03.2022 do
14.03.2022,deklaracje będą wydawane w 
przedszkolu)

 

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek,
zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.
Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego
wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego
wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany. 

 

 
TERMINY PRZEPROWADZANIA
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK

SZKOLNY 2022/2023

 

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=12933&

menu=620

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-02-23 10:19:30

Przypominamy wszystkim Rodzicom
o przyprowadzaniu dzieci do przedszkola

do godziny 8.30.

Związane to jest z organizacją pracy w przedszkolu !!!
W wyjątkowych sytuacjach można przyprowadzić dziecko
później, ale po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie
nauczyciela grupy
( można to zrobić telefonicznie) dzień wcześniej lub do godziny 8.30 danego dnia.

Z góry dziękujemy !!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-21 00:20:03

Szanowni Rodzice !

W ostatnim czasie nasiliły się zachorowania
i infekcje. Obowiązkiem placówki oświatowej jest zapewnienie dzieciom higienicznych i
bezpiecznych warunków nauki i opieki. Tym bardziej, że panuje pandemia i mamy
obowiązek przestrzegać zaleceń GIS,MZ, MEiN.
Dlatego prosimy o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola
( katar i kaszel też jest chorobą! ) i nienarażanie innych dzieci na zakażenia.
Jedynym usprawiedliwieniem pobytu dziecka kaszlącego lub zakatarzonego w
przedszkolu jest choroba alergiczna potwierdzona zaświadczeniem od lekarza
specjalisty- alergologa.
Musicie mieć Państwo świadomość, że zaobserwowanie u dziecka symptomów
złego samopoczucia, będzie się wiązało z powiadomieniem Was o konieczności
odebrania dziecka z przedszkola.

Warto mieć na uwadze dobro wszystkich dzieci !!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-01-21 00:16:15

Nasze kochane Przedszkolaki wzięły udział w akcji tworzenia bombki świątecznej dla naszego miasta Katowice. Bombka zawiśnie na Rynku w Katowicach, gdzie można będzie ją podziwiać,
wśród innych bombek z katowickich placówek oświatowych. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-07 10:39:23

Nasze przedszkole wzięło udział w
Ogólnopolskiej Akcji "Szkoła Do Hymnu 2021"
podczas której uroczyście odśpiewaliśmy Hymn Polski
z okazji Święta Niepodległości.


Poniżej link do nagrania:

https://youtu.be/oxwWFM3jjBs

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-11-14 11:57:23

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-NSP-1.png
 

Szanowni Państwo,

 

Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019 r.
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora).

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line
są dostępne na stronie spis.gov.pl.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-11-14 09:17:26

 

W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Miasta Katowice w dniu 23.09.2021 r. dot. rozliczenia nadgodzin za pobyt w przedszkolu ( obowiązuje od 01.09.2021 r. ), prosimy o zapoznanie się z aktualną informacją:

 

W miejsce dotychczas stosowanego naliczania „minutowego”  wprowadzona zostaje opłata wynosząca 1 zł w przypadku każdego rozpoczęcia nowej godziny poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

Analogicznie, w sytuacji, w której pobyt dziecka w przedszkolu jest krótszy, niż ten wynikający z deklaracji złożonej u dyrektora placówki, rodzic nie może być obciążony opłatą za faktycznie niewykorzystane godziny.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-10-08 20:14:43

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się 06.09.2021r. (poniedziałek)

 

grupa Pszczółki - godzina 16:30
(wejście na zebranie od strony ogrodu przedszkolnego)

 

grupa Motylki- godzina 17:00 
(wejście na zebranie głównymi drzwiami)

 

grupa Biedronki- godzina 16:45
(wejście na zebranie głównymi drzwiami)

 

Na zebranie przychodzi jeden rodzic (opiekun).
Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-02 17:07:22

Zapraszamy rodziców z dziećmi 1 września i przypominamy:

 •          Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00

 •          Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej
           do godz. 8.30

 •          Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie
           na białej podeszwie, łatwe do samodzielnego
           zakładania oraz zapasowy komplet ubrań
           (w tym bielizny)

 •          Dzieci najmłodsze (3, 4 latki) prosimy dodatkowo
           wyposażyć w piżamkę (podpisaną na obydwu
           częściach!)

 
O terminie zebrania dla rodziców poinformujemy
w późniejszym czasie.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-23 19:01:07


   

1 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców
i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych.

O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera
i parlament.

 

link do petycji i złożenia podpisu

 

Petycja w sprawie projektowanych zmian
w edukacji włączającej

 

Szanowni Państwo,  

 

projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany
w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców
i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne
w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się.

Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami
w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.    

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-08 17:53:20

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz materiałów edukacyjnych, który zawiera publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców.

Znajdą je Państwo na stronie:


https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQX
pOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-18 20:13:53

W związku z sytuacją związaną z Covdid-19 oraz zamknięciem placówki, informujemy, iż potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz odbiór wniosków dzieci nie przyjętych do naszej placówki odbywać sie będzie od wtoru 06.04.2021r. w godzinach 9.00 - 15.30.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-02 09:12:17

Informujemy, iż raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 (ZSP nr 12) w Katowicach. (BIP - raport)

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-31 10:25:23

 

Link do strony systemu rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Katowicach

www.katowice.formico.pl

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-12 16:17:55

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-25 19:55:59


 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-21 21:25:13