Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Menu
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
 
Rok szkolny 2021/2022
 

       

 

Aktualności

Nasze kochane Przedszkolaki wzięły udział w akcji tworzenia bombki świątecznej dla naszego miasta Katowice. Bombka zawiśnie na Rynku w Katowicach, gdzie można będzie ją podziwiać,
wśród innych bombek z katowickich placówek oświatowych. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-07 10:39:23

Nasze przedszkole wzięło udział w
Ogólnopolskiej Akcji "Szkoła Do Hymnu 2021"
podczas której uroczyście odśpiewaliśmy Hymn Polski
z okazji Święta Niepodległości.


Poniżej link do nagrania:

https://youtu.be/oxwWFM3jjBs

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-11-14 11:57:23

https://spis.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-NSP-1.png
 

Szanowni Państwo,

 

Od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia  2019 r.
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora).

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line
są dostępne na stronie spis.gov.pl.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-11-14 09:17:26

 

W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Miasta Katowice w dniu 23.09.2021 r. dot. rozliczenia nadgodzin za pobyt w przedszkolu ( obowiązuje od 01.09.2021 r. ), prosimy o zapoznanie się z aktualną informacją:

 

W miejsce dotychczas stosowanego naliczania „minutowego”  wprowadzona zostaje opłata wynosząca 1 zł w przypadku każdego rozpoczęcia nowej godziny poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

Analogicznie, w sytuacji, w której pobyt dziecka w przedszkolu jest krótszy, niż ten wynikający z deklaracji złożonej u dyrektora placówki, rodzic nie może być obciążony opłatą za faktycznie niewykorzystane godziny.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-10-08 20:14:43

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się 06.09.2021r. (poniedziałek)

 

grupa Pszczółki - godzina 16:30
(wejście na zebranie od strony ogrodu przedszkolnego)

 

grupa Motylki- godzina 17:00 
(wejście na zebranie głównymi drzwiami)

 

grupa Biedronki- godzina 16:45
(wejście na zebranie głównymi drzwiami)

 

Na zebranie przychodzi jeden rodzic (opiekun).
Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-09-02 17:07:22

Zapraszamy rodziców z dziećmi 1 września i przypominamy:

 •          Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00

 •          Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej
           do godz. 8.30

 •          Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie
           na białej podeszwie, łatwe do samodzielnego
           zakładania oraz zapasowy komplet ubrań
           (w tym bielizny)

 •          Dzieci najmłodsze (3, 4 latki) prosimy dodatkowo
           wyposażyć w piżamkę (podpisaną na obydwu
           częściach!)

 
O terminie zebrania dla rodziców poinformujemy
w późniejszym czasie.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-08-23 19:01:07


   

1 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców
i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych.

O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera
i parlament.

 

link do petycji i złożenia podpisu

 

Petycja w sprawie projektowanych zmian
w edukacji włączającej

 

Szanowni Państwo,  

 

projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany
w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców
i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne
w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się.

Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami
w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.    

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-08 17:53:20

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz materiałów edukacyjnych, który zawiera publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców.

Znajdą je Państwo na stronie:


https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQX
pOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-18 20:13:53

W związku z sytuacją związaną z Covdid-19 oraz zamknięciem placówki, informujemy, iż potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz odbiór wniosków dzieci nie przyjętych do naszej placówki odbywać sie będzie od wtoru 06.04.2021r. w godzinach 9.00 - 15.30.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-02 09:12:17

Informujemy, iż raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 (ZSP nr 12) w Katowicach. (BIP - raport)

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-31 10:25:23

 

Link do strony systemu rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Katowicach

www.katowice.formico.pl

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-12 16:17:55

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-25 19:55:59


 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-21 21:25:13


10 listopada ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki polonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie
i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wśród nich były nasze przedszkolaki: Pszczółki, Motylki
i Biedronki.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-15 17:58:51

Z wielką radością dzielimy się z Państwem informacją, że nasze Przedszkole otrzymało Europejską Odznakę Jakości eTwinning za projekt "Finger Games" /"Zabawy paluszkowe"/ realizowany w grupie "Pszczółki" w roku szkolnym 2018/2019

 

To wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane jest przez Centralne Biuro eTwinning za wspaniałą pracę.

Oznacza to, że praca nauczyciela, przedszkolaków i przedszkola została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Strona projektu

 

Dziękujemy „Pszczółkom” za pracę w projekcie oraz ich Rodzicom za współpracę.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-05 20:53:50

         

W związku z wejściem  w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679) i w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze przedszkole.

 

I.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 65 w Katowicach przy ul. Ciesielskiej 1, e-mail: mp65katowice@op.pl

2.    Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: mp65katowice@op.pl

3.    Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
•    udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO)
•    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.

4.  Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Przedszkola, samodzielny referent oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.

5.   Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach oraz przechowywane przez 10 lat  w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MP 65 w Katowicach

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.   Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.

9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka, jest istotne i niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach.

10.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22.

 

II

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WSKAZANE PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA W „UPOWAŻNIENIACH DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 65 z siedzibą w Katowicach przy ul. Ciesielskiej 1, e-mail: mp65katowice@op.pl

2.    Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: mp65katowice@op.pl

3.    Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
•    udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO);
•    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji procedury odbierania i przyprowadzania dziecka do Przedszkola.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

5.    Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Przedszkola, samodzielny referent, personel obsługi oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.

6.    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji  dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach lub do momentu cofnięcia, przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, zgody na odbieranie dziecka z przedszkola.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.

10.    Informuję, iż administrator pozyskał pana dane osobowe od Rodzica/Opiekuna Prawnego dziecka.

11.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest istotne i niezbędne do zidentyfikowania Pana/Pani przez  pracownika Przedszkola, który pełni dyżur na korytarzu budynku, w celu przekazania Dziecka osobie wskazanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka
z przedszkola”

12.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-25 20:34:03

Urząd Miasta Katowice zachęca

„Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet"

nie stój w kolejkach, korzystaj z uług elektronicznych

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-06 18:16:27