Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Archiwum

Zebranie z rodzicami

 

Zapraszamy rodziców na zebranie rozpoczynające nowy rok szkolny, które odbędzie się
dnia 6 września 2022r. o godz. 16.00

Jednocześnie prosimy o bezwzględne nieprzyprowadanie na zebranie dzieci.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 31.05.2022r.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. będzie obchodzony Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń: Zagrożenie dla naszego środowiska”. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia skupia uwagę na problemie zanieczyszczonej planety, szkodliwym wpływie przemysłu tytoniowego na środowisko. Tego dnia w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia informujące dzieci o szkodliwości wyrobów tytoniowych. Zachęcamy również wszystkich Rodziców do włączenia się w akcję!
Dodatkowe informacje dostępne na stronach:
https://www-who-int.translate.goog/campaigns/world-no-tobacco-day/2022/campaign-materials?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc&fbclid=IwAR3B4EU2L57aQsTpFO9kRMT-HAJ83FlAl1ugEuqBiqRFDiqYja0zqzDxBq8

https://udsk.pl/swiatowy-dzien-bez-tytoniu/?fbclid=IwAR00_Gzgyu9kM7H8-tctjjupxNTEARjJJzwoU8E6_QNEldw_ymZ_qtuOjW0

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

 

Rekrutacja do przedszkoli
publicznych miasta Katowice

 zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Katowice Nr 2211/2022

rekrutacja do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, publicznych
innych formach wychowania
przedszkolnego miasta Katowice
na rok szkolny 2022/2023

prowadzona będzie przy wsparciu systemu

elektronicznego, poprzez stronę:

adres strony - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

termin od 22 marca 2022 god. 9:00 do
4 kwietnia 2022 godz. 14:00

Rodzice dzieci już uczęszczających do
przedszkola wypełniają tylko deklarację
kontynuacji o uczęszczaniu ( termin na
skąłdanie deklaracji 07.03.2022 do
14.03.2022,deklaracje będą wydawane w 
przedszkolu)

 

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek,
zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.
Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego
wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego
wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany. 

 

 
TERMINY PRZEPROWADZANIA
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK

SZKOLNY 2022/2023

 

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=12933&

menu=620

Świąteczne przygotowania

Nasze kochane Przedszkolaki wzięły udział w akcji tworzenia bombki świątecznej dla naszego miasta Katowice. Bombka zawiśnie na Rynku w Katowicach, gdzie można będzie ją podziwiać,
wśród innych bombek z katowickich placówek oświatowych. 

Petycja w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej

   

1 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców
i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych.

O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera
i parlament.

 

link do petycji i złożenia podpisu

 

Petycja w sprawie projektowanych zmian
w edukacji włączającej

 

Szanowni Państwo,  

 

projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany
w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców
i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne
w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się.

Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami
w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.    

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Nauczanie zdalne w związku z Covid19

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, w okresie od 29 marca do 09 kwietnia 2021r. przedszkole nie organizuje zająć stacjonarnych. Prowadzimy nauczanie zdalne na zasadach przedstawionych Państwu w grudniu 2020r. Spotkania organizowane są na platformie Classroom. Logujecie sie Państwo na podstawie otrzymanych wcześniej loginów. Prosimy śledzić informacje na platformie Classroom.

Zarządzenie zmieniające dotyczące rekrutacji

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice zmienione zostały terminy dotyczące rekrutacji. (zarządzenie)

 

1) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 22.03.2021 roku od godz. 8:00 do 31.03.2021 roku do godz. 13:00.

 

2) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 01.04.2021 roku do godz. 16:00

 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Dnia 21 września, tj. w poniedziałek obchodzimy
w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W związku z tym, prosimy rodziców
o ubranie dzieciom odzieży w kolorach przypisanych do grup:

 • Pszczółki - kolor żółty
 • Motylki - kolor niebieski
 • Biedronki - kolor czerwony
Ubezpieczenie dla dzieci

Proponujemy ubezpieczenie dzieci w firmie Conpensa w dwóch wariantach:

- składka 39 zł – ubezpieczenie na kwotę 15000 zł

- składka 50 zł – ubezpieczenie na kwotę 25000 zł

Wpłat należy dokonywać u nauczycielek grup do 28 września. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

 

Poniżej dokumenty dotyczące ubezpieczenia:

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OFERTA GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

UBEZPIECZENIE NNW

ZAŁĄCZNIK NR I TABELA

WYTYCZNE DO ZAWARCIA UMÓW

NNW SZKOLNE V-184

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy rodziców, iż  rok szkolny rozpoczynamy planowo 1 września.
Zapraszamy rodziców z dziećmi do budynku Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ulicy Ciesielskiej 1. (wejście przez szatnię)

Jednocześnie informujemy, iż stosując się do procedur związanych z Covid 19, ograniczamy wejście rodziców/opiekunów do przedszkola.

 

Rodzice są zobligowani do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID19.

 

Przyprowadzając dziecko, rodzic pozostaje na zewnątrz przedszkola i oczekuje na zmierzenie dziecku temperatury przez pracownika przedszkola. Od tego momentu dziecko znajduje się pod opieką pracowników przedszkola. Nadal obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, pluszaków itp.


1 września rano należy koniecznie przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/ opiekuna – bez tego dokumentu dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola!


Oświadczenie można:

 •  pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”,

 • odebrać od piątku 28 sierpnia w przedszkolu,

 • wypełnić rano, przed wprowadzeniem dziecka do przedszkola.

W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego dostarczenia upoważnienia do odbioru (do pobrania w zakładce "do pobrania" lub w przedszkolu)

 

Przypominamy:
•   Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.
•   Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.30.
•   Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie na białej
    podeszwie, łatwe do samodzielnego zakładania oraz
    zapasowy komplet ubrań.
 
O ewentualnym zebraniu dla rodziców poinformujemy
w późniejszym czasie.


Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola będą sukcesywnie wydawane do podpisania w pierwszych dniach września.

Wstrzymanie uruchamiania przedszkoli w Katowicach

Wstrzymujemy uruchomienie przedszkola z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach

informacja dla rodziców dzieci powracających do przedszkola od dnia 25 maja

Uwaga!!!

 • W związku z uruchomieniem placówki, prosimy rodziców dzieci, które powracają do przedszkola,
  o dokładne zapoznanie się zamieszczonymi poniżej dokumentami:

- Procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego

   Przedszkola nr 65 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
   nr 12 w Katowicach w okresie pandemii
COVID-19

 

- Oświadczenie rodzica związane ze zgłoszeniem dziecka
   do przedszkola

 

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

- Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego 

 

 • Jednocześnie podkreślamy, iż bez podpisanych oświadczeń i deklaracji (3 dokumenty) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. W razie braku możliwości wydrukowania dokumentów, można je wypełnić pierwszego dnia rano przed wejsciem do przedszkola - w tej sytuacji prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi na stronie internetowej i sprawne wypełnienie dokumentów.
   
 • Prosimy bezwzględnie stosować się do deklarowanych godzin pobytu dziecka
  w przedszkolu
  - nie można przyprowadzić dziecka wcześniej, ani odebrać później niż zadeklarowano.

   
 • Wejście do przedszkola dzieci przydzielonych na czas pandemii do grupy "Pszczółki" odbywać się będzie przez ogród od strony ulicy Ciesielskiej i wyjściem ewakuacyjnym (drzwi balkonowe) w sali "Pszczółek"

 

 

 

Kolejny etap rekrutacji do przedszkola


DO RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 65

 

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do Miejskiego Przedszkola nr 65 w procesie rekrutacji, ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki, gdzie zostało zakwalifikowane, w terminie od 20 kwietnia 2020r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020r.do godziny 15.00.


Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „ Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola" na swoim koncie.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

 

List Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr1 12 do rodziców

Szanowni Rodzice Uczniów SP 42 oraz Przedszkolaków MP56 i MP65

 

To już czwarty dzień Państwa dzieci nie uczestniczą w zajęciach szkolnych
i przedszkolnych. Zgodnie z decyzją Rządu pozostają w domach i pod naszym kierunkiem powinny pracować samokształceniowo. Proszę, aby uczniowie naszej szkoły rzetelnie przyłożyli się do wykonania zadań
i poleceń, które nauczyciele zamieścili i zamieszczać będą na stronie internetowej, mailu, facebooku lub podyktowali do zeszytów przedmiotowych jeszcze przed zawieszeniem zajęć szkolnych. Również nauczyciele przedszkoli przygotowują propozycje zabaw i zajęć dla Rodziców z najmłodszymi dziećmi.
Został w naszym kraju ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Stan zdrowia pracowników szkoły i przedszkoli jest monitorowany przez władze naszego Miasta.
Będę Państwu bardzo wdzięczna za informację (mailową: szpod42@wp.pl lub telefoniczną: 32 2568276), jeśli w Państwa rodzinach wystąpiły przypadki: hospitalizacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnego.
Wspólnie walczymy z koronawirusem i wspólnie też musimy dołożyć wszelkich starań, by wznowienie zajęć szkolnych i przedszkolnych, bez względu na to kiedy ono nastąpi, nie rodziło w naszym środowisku żadnych, nawet najmniejszych zagrożeń. Trwajmy w przestrzeganiu wszelkich zaleceń, jak długo możemy pozostańmy w domach, wymieniajmy pomiędzy sobą informacje - a może wtedy WYGRAMY!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i nadzieją na dobre wieści od Państwa
Joanna Nowakowska
dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12

UWAGA - Wnioski rekrutacyjne

UWAGA

Wnioski rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 należy przesyłać pocztą na adres Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
40-374 Katowice


lub w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej
w przedsionku szkoły

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy
SEKRETARIATY SZKOŁY ORAZ PRZEDSZKOLI NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY PETENTÓW
- do odwołania

 

Sposób załatwiania spraw:
-   telefonicznie: 32 256 82 76
-   mailowo: szpod42@wp.pl
-   pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
40-374 Katowice


Wnioski rekrutacyjne można również w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej w przedsionku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
Katowice

Zalecenie w sprawie dostarczania wniosku rekrutacyjnego

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych

Szanowni Państwo.

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych z uwagi na konieczność spowolnienia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Szkoły i przedszkola zostaną zamknięte na 2 tygodnie. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostaną zawieszone od czwartku tj. 12 marca 2020r. Dzieci powinny od czwartku pozostać w domu.

Jeśli rodzice nie mają co zrobić z dziećmi, mogą do piątku 13 marca 2020r. w wyjątkowych sytuacjach zostawić je w placówkach oświatowych. 

Jeżeli zmieni się stanowisko Rządu, Ministerstwa Edukacji Narodowej bądź władz Miasta Katowice będziemy o tym informować na bieżąco na stronach internetowych oraz facebooku Szkoły Podstawowej 42.

 

 

Katowice, 11.03.2020r.