Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

OGŁOSZENIE!!!

ponad 2 lat temu

Przypominamy wszystkim Rodzicom
o przyprowadzaniu dzieci do przedszkola

do godziny 8.30.

Związane to jest z organizacją pracy w przedszkolu !!!
W wyjątkowych sytuacjach można przyprowadzić dziecko
później, ale po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie nauczyciela grupy ( można to zrobić telefonicznie) dzień wcześniej lub do godziny 8.30 danego dnia.

Z góry dziękujemy !!!