Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Reforma edukacji

Informacje dotyczące reformy edukacji

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, pracownicy MEN są do dyspozycji. Proponujemy kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.15–16.15.

Numery telefonów i formularz kontaktowy na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/
w zakładce "zadaj pytanie"

 

Informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach na stronie http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014