Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Dokumenty przedszkola

 

  • Procedura Bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID19 (otwórz)

 

  • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (otwórz)

Podstawa  programowa  wychowania  przedszkolnego  opisuje  proces  wspomagania  rozwoju i  edukacji  dzieci  objętych  wychowaniem  przedszkolnym. 

  • Porcedura przydziału dzieci do grup (otwórz)

       STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI:
•    Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
•    Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Przedszkole  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi,  dostosowując  metody 
i  sposoby oddziaływań  do  wieku  dziecka  i  jego  możliwości  rozwojowych  oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem

Niniejszy dokument powstał,
by zapewnić wychowankom Przedszkola
nr 65 w Katowicach harmonijny rozwój
w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji
i szacunku.

  • Polityka Ochrony Danych Osobowych

Głównymi dokumentami ochrony danych osobowych w naszej placówce jest "Polityka Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym".

W kancelarii dyrektora znajduje się "Jawny rejestr zbiorów danych osobowych"

Podstawa prawna ochrony danych osobowych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Inspektor ochrony danych naszego przedszkola:

Agata Gabłońska

mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

tel. 32/606-13-23