Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
 
 
„Czegośmy się dobrze nie nauczyli
w najwcześniejszych dziecięcych latach,
  tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”
S. Szuman
 
 
 
 
 
 
 
 
(otwórz wersję graficzną)
 
 
 
 
Wizja przedszkola

"Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata"
 
 
Misja przedszkola
 

 

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości
i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

 

 
 
 
Cele główne
 
 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia  w zgodzie ze sobą
    i środowiskiem
2. Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
3. Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
4. Stymulowanie kreatywnej postawy.
5.Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
6. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja".
7. Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
8. Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.