Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Dla rodziców

 
 
Informujemy rodziców...
 
 
1.Opłata za przedszkole
 
2. Dla dzieci i rodziców
 
3. Apel Twojego dziecka
 
 
 
 
 
1.Opłata za przedszkole

Opłata składa się z dwóch części i jest naliczana za każdy dzień roboczy przypadający w danym miesiącu. Zgodnie z uchwałą LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice i Zarządzenia NR 34/2022/2023 Dyrektora ZSP nr 12 w Katowicach informuję, iż wysokość opłaty wynosi:   

• Koszt  opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego za jedną godzinę wynosi 1,00 zł 

• Stawka żywieniowa wynosi: 10.00 zł za 3  i podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

• śniadanie 2,50zł

• obiad 5,00zł

• podwieczorek 2,50zł

 

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują: 

- opłatę stałą – 1,00 zł. za 1 godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową 

- opłatę za wyżywienie – 10.00 zł. dziennie za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - od dnia 1 września 2023 r. - Zarządzenie Dyrektora Nr 34/2022/2023 z dnia 28.08.2023 r.

W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata stała, o której mowa w pkt 1 wynosi 0,65zł. za jedną godzinę świadczeń, za trzecie dziecko wynosi 0 zł.

 

W godzinach 8.00 – 14.00 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 

Opłata  naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.: 

- od 6.00 do 8.00 oraz 

- od 14.00 do 17.00 

 

Sposób naliczania i zapłaty za przedszkole.

Należność płaci się do 10-go dnia bieżącego miesiąca- „płatne z góry” – za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego-“płatne z dołu” – za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zatem na wrześniowych paskach opłat widnieje tylko należność za wyżywienie we wrześniu, natomiast opłata za faktyczny wrześniowy pobyt będzie naliczona w pasku październikowym.

 

 
kwiecień 2024 r.
            
OPŁATA STAŁA : 1,0 zł za jedną godzinę ponad podstawę programową (za drugie dziecko 0,65 zł)
 
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:   21 dni x 10 zł = 210 zł
 
 
 
Informujemy rodziców, że od stycznia 2013 roku, będą naliczane odsetki za nieterminowe regulowanie należności za świadczenie przedszkolne.
 
Przypominamy, że płatności należy dokonywać do 10- go każdego miesiąca.
 
Jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola, należy skontaktować się telefonicznie z nauczycielem, w celu otrzymania informacji na temat kwoty do zapłaty.
 
 (do góry)
 
               
 
 
 
    2. Dla dzieci i rodziców
 
 
 
Dzieci WP
Czas Dzieci
Kolorowanki online
Kolorowanki do druku
 
 
(do góry)
 
 
3. Apel Twojego dziecka

  Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię poproszę.
     Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

  Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo
     i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to daje mi poczucie
     bezpieczeństwa.

  Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że Ty mi
     pomożesz wykryć je w zarodku.

  Nie rób tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To jedynie
     sprawia, że postępuję głupio, aby wydawać się dużym.

  Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga,
     gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

  Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi
     są również doświadczenia bolesne.

  Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy.
     To zaburza moje poczucie wartości.

  Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „Ja cię nienawidzę”.
     To nie Ciebie nienawidzę, ale Twojej władzy, która mnie
     niszczy.

  Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. One
     jednak przyciągają Twoją uwagę, której potrzebuję.

  Nie gderaj. Jeżeli będziesz tak robiła, to będę się bronił przez
     udawanie głuchego.

  Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo
     zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

  Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze,
     jakbym chciał. Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.

  Nie przesadzaj co do mojej uczciwości. To mnie krępuje
     i doprowadza do kłamania.

  Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze względu na
     układy. To wywołuje we mnie zamęt   i utratę wiary w Ciebie.

  Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. W przeciwnym
     wypadku zobaczysz, że przestanę Cię pytać, a informacji
     poszukam gdzie indziej.

  Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie. One są bardzo
     realne.

  Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny.
     Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie
     jesteś taki.

  Nigdy nawet nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną
     jest poniżej Twojej godności. Uczciwe usprawiedliwianie się
     wzbudza we mnie nadzwyczajną serdeczność ku Tobie.

  Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi
     eksperymentować, gdyż bez tego nie mogę się rozwijać.

  Nie zapominaj, jak szybko rosnę. Jest Ci zapewne trudno
     dotrzymać mi kroku, ale – proszę Cię – postaraj się mnie
     zrozumieć.