Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Programy i akcje

ROK SZKOLNY 2023/2024
PROGRAMY I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
 
===========================================
 
 
 
Ogólnopolski Projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zdrowotnej oraz aranżacji przestrzeni "Zakamarek- ekotriki na kąciki".  Udział biorą dzieci
z grupy "Motylki"
 
 
 
 
 
Wojewódzki Projekt Edukacyjny "Klub Zdowego Przedszkolaka"
organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
 
 
 
 
==================================
=====
==================================
 
 
 
ROK SZKOLNY 2022/2023
PROGRAMY I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
 
 
 
 

"Paluszkowe Maluchy" to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci w wieku do lat 5, opierający się na autorskich Zabawach Paluszkowych, masażykach
i aktywności manualnej dzieci.
Projekt ma na celu rozwijanie aktywności małego dziecka w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy. Projekt realizowany jest w grupie  "Pszczółki"

 

====================================================


Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować – zakodowane książki
w przedszkolu”.
Ta ścieżka programu UDP to połączenie nauki kodowania
z promowaniem czytelnictwa. Realizowana będzie w grupie "Pszczółki"

================================================

 


Ogólnopolski Projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej, zdrowotnej oraz aranżacji przestrzeni "Zakamarek- ekotriki na kąciki".  Udział biorą dzieci
z grupy "Pszczółki"

    

=================================================


Udział dzieci z grupy "Motylki" w ogólnopolskim projekcie „Bliżej pieska”. Celem  projektu jest niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom oraz uczenie dzieci właściwego zachowania wobec nich. 

 

====================================================

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.
Udział biorą dzieci z grupy "Motylki".

 

==================================================


Udział "Biedronek" w wydarzeniu „Sprintem do maratonu”.
Celem wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

 

===================================================

 

Udział w programie
„Kraina zmysłów – ogólnopolski program sensorycznie się rozwijam
bo biegam, skaczę, badam i dotykam”.

Udział biorą dzieci z grupy "Biedronki"

 

===================================================

 

Udział dzieci z grupy "Biedronki" w certyfikowanym Ogólnopolskim Programie 
„Uczymy dzieci programować”.
Propagowanie nauki programowania - logicznego, algorytmicznego myślenie, zadaniowego podejście do stawianych problemów.

 

====================================================

 


Projekt Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – Etap II.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
                                „Kulturalny bajtel”– warsztaty teatralne
                                „Bezpieczny maluch”

                 Udział biorą dzieci z grupy "Biedronki"

 

====================================================

 

 

Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek” realizowany w grupie "Biedronki". Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 

 
===================================================
==============
===================================================
 
 
ROK SZKOLNY 2020/2021
PROGRAMY I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
 
Ogólnopolski program edukacyjny "Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania - logicznego, algorytmicznego myślenie, zadaniowego podejście do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych wśród dzieci. W programie biorą udział dzieci z grupy Biedronki.
 
 
 
 
 
 
Biedronki wzięły również udział w tygodniu kodowania z CoodeWeek.
 
Wydarzenia, w których wzięliśmy udział:
 
- Zaprogramuj zdrowie
- Kubeczki od A do Z
- Muzyczny kod                  
- Rysuję, maluję, koduję
- Zakodowane gry planszowe
                                              - Gesty, symbole i bloczki
                                                                  
 
 
 
 

=======================================

 
 
 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

=====================================

 
 
 
 
Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego,
w przedszkolach najmłodszym przekazywana jest miłość do czytania.
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

=====================================

 
 
Projekt czytelniczy "BAJECZNA KSIĘGA",
którego ambasadorką jest Ewa Stadtmüller stwarza okazję do twórczej ekspresji językowej i plastycznej,
angażuje rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci
oraz promuje czytelnictwa wśród przedszkolaków.
 
Księga "Bieronek"
https://view.genial.ly/60e1f675e2b33b0d9007a055/presentation-bajeczna-ksiega
 
 
 
 
 
 
 
===================================================================
===================================================
 
 
 
 
 
ROK SZKOLNY 2019/2020
PROGRAMY I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
 
 
Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci Uczą Rodziców”,
objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
W ramach akcji przeprowadzane będą zajęcia
na tematy związane z bezpieczeństwem,
ekologią, historią, sportem i promocją
zdrowego trybu życia czy astronomią.
 
 
 
 

Ogólnopolski projekt edukacyjny


„Podróże Jeża ze Zgierza
czyli
Dzieci – Jeża zapraszają – wspólnie Polskę poznają!”

 

odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego; w szczególności uwzględnia obszar społeczny
i poznawczy rozwoju dzieci; odnosi się również do kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020, szczególnie do punktu: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

Podczs realizacji projektu dzieci zdobywają wiedzę na temat swojej miejscowości.

 

 

 

 
 
Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego,
w przedszkolach najmłodszym przekazywana jest miłość do czytania. Dzieci wraz z nauczycielem wybiorą  grupową maskotkę – Misia, który odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w grupie przedszkolnej. Miś będzie także wędrował po domach dzieci. Nauczycielki przedszkola oraz rodzice czytają przedszkolakom książki.
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci z grupy "Motylki" w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w projekcie eTwinning „Feelings without Borders” („Uczucia bez granic”).
Projekt dotyczy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i realizowany jest we współudziale z placówkami z Serbii, Portugalii, Polski i Litwy
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci z grupy "Motylki" w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w projekcie eTwinning "Super fun coding". Projekt związany jest z zabawami opartymi na kodowaniu bez komputera. W projekcie naszymi partnerami są przedszkola z Poski, Czech i Ukrainy.
 
 
 
 
 
 
Zdrowo i Sportowo
 
 
 
 
Akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa
dzieci do 10 roku życia.
 
 
Pamiętajmy:
"Celem nie jest wychowanie mistrza. Celem jest wychowanie ludzi kochających sport i aktywne spędzanie czasu"
 
 
 
 
 
 
ROK SZKOLNY 2018/2019
PROGRAMY I   AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci z grupy Pszczółki w roku szkonym 2018/2019 brały udział w dwóch międzynarodowych projektach eTwining.
 
 
"Finger games"
/"Zabawy paluszkowe"/
 
Projekt otrzymał Krajową i Europejska Odznakę Jakości, co oznacza, że praca nauczyciela i przedszkolaków została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
 
 
 
TeenSpace projektu
 
 
 
 
Dzieci poznając otaczający je świat, potrzebują stałych dotykowych informacji. Wiemy, że rozwój mowy i doświadczenia czuciowe są ze sobą ściśle powiązane, dlatego tak ważny jest rozwój sprawności ich dłoni.
Dzieci czerpią dużą radość z zabaw rytmicznych i dotykowych. Rytmiczny wierszyk i odpowiednie ruchy palców są aktywnością, która sprawia dzieciom wiele radości, szczególnie gdy w zabawie towarzyszą im dorośli.
Projekt "Finger games" /"Zabawy paluszkowe"/ polegał na prezentowaniu zabaw paluszkowych z różnych kategorii naszym partnerom oraz nauce jednej z zabaw naszych zagranicznych kolegów. Prezentowaliśmy również wykonywane palcami prace plastyczne oraz inne zabawy doskonalące sprawność rąk np. zabawy z klamerkami i woreczkami sensorycznymi. Doświadczeniami wymienialiśmy się poprzez platformę eTwinning. Odbyliśmy również wideokonferencję przy pomocy Skype’a. Podczas tego spotkania prezentowaliśmy na żywo jedną
z naszych zabaw oraz piosenkę naszych bułgarskich przyjaciół. Na zakończenie wszyscy bawiliśmy się we wspólnie wymyśloną zabawę.
W projekcie brały udział dzieci z przedszkoli w Bułgarii, Serbii, Rumunii i Polsce.
Mimo iż projekt jest już zakończony, nasze Pszczółki wciąż chętnie powtarzają poznane zabawy.
 

 
 

 
 
"Christmas carols from around the world"
/"Kolędy z różnych stron świata"/
 
Projekt ten został zainicjowany przez nauczycieli z Włoch
i Hiszpanii. Udział w nim wzięły placówki z 11 państw.
 
Podczas realizacji tego projektu, dzieci mogły poznać kolędy
z rożnych krajów, a same nauczyły się i zaprezentowały kolędę
w języku polskim i angielskim (tak - naprawdę, nasze najmłodsze przedszkolaki zaśpiewały kolędę w języku angielskim ).
 
Zgodnie z tradycją wielu krajów, partnerzy uczestniczący
w projekcie, wymieniali się kratkami świątecznymi, wykonanymi własnoręcznie przez dzieci. Nasze Pszczółki również wykonały przepiękne kartki, które zotały wysłane do przedszkola
w Hiszpanii. Od hiszpańskich rówieśników otrzymaliśmy również piękne prace.
 
Udział w projekcie był niewątpliwą okazją do poznania przez dzieci tradycji innych krajów europejskich i dzielenia się własnymi.
Teraz nasze najmłodsze przedszkolaki wiedzą już, że w innych krajach są dzieci, które niewiele różnią się od nich mimo, że mieszkają tak daleko i że ich dzień w przedszkolu i w domu jest bardzo podobny do naszego
.
 
 

 

 
 
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"
- projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków, jakim jest 100 rocznica odzyskania niepodległości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa
dzieci do 10 roku życia.

Pamiętajmy:
"Celem nie jest wychowanie mistrza. Celem jest wychowanie ludzi kochających sport i aktywne spędzanie czasu"

 

 

 

 

 

Akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom
- promująca czytanie dzieciom literatury. (strona CPCD)

 •     Słuchamy bajek w przedszkolu i w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 19
 •     Do czytania w przedszkolu zapraszamy chętnych rodziców, babcie i dziadziusiów oraz innych gości.   
   
 •     Przyjdź - zaproponuj czytanie w wybranej grupie!
 
 
 
 
 
Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.
 
 
 
 
Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!
 

I znowu zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom! To takie proste! Tak niewiele wysiłku z naszej strony, a  możemy pomóc chorym dzieciom. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, przynieś do naszego przedszkola i wrzuć do kosza stojącego w szatni.
 
 
 
ROK SZKOLNY 2017/2018
PROGRAMY I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE
 
 
SPRINTEM DO MARATONU
 
Przedszkolaki wzięły udział w imprezie biegowej
w ramach IV Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków "Sprintem do maratonu"
inicjowanym przez portal "Bliżej Przedszkola"
 
 
 
 
Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa
dzieci do 10 roku życia.
 
 
 
 
Pamiętajmy:
"Celem nie jest wychowanie mistrza. Celem jest wychowanie ludzi kochających sport i aktywne spędzanie czasu"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom
- promująca czytanie dzieciom literatury.
(strona CPCD)
 • Słuchamy bajek w przedszkolu i w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 19
 • Do czytania w przedszkolu zapraszamy chętnych rodziców, babcie i dziadziusiów oraz innych gości.
 • Przyjdź - zaproponuj czytanie w wybranej grupie!
 
 

 

 

Akademia Zdrowego Uśmiechu

to autorski projekt edukacyjny, realizowany przez Dentolandię – Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji.

Personel wraz z pluszowym asystentem Dinusiem:

 • w przystępny sposób, korzystając z materiałów multimedialnych oraz rekwizytów, uczą dzieci prawidłowej higieny jamy ustnej (w tym techniki szczotkowania) oraz zdrowych nawyków żywieniowych;
 • inscenizuje wizytę w gabinecie stomatologicznym, oswajając Malucha z narzędziami, które tam spotka;
 • sprawdza stan uzębienia każdego Dziecka, wypełniając dla Rodziców kartkę z zaznaczeniem ząbków zakwalifikowanych do leczenia;
  zdjęcia

 

 
 
 
 
 
Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!
I znowu zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom! To takie proste! Tak niewiele wysiłku z naszej strony, a  możemy pomóc chorym dzieciom. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, przynieś do naszego przedszkola i wrzuć do kosza stojącego w szatni.
 
 
 
ROK SZKOLNY 2016/2017
PROGRAMY WŁASNE
 
 
1. "Czytam i piszę" - program terapeutyczny dla dzieci 6 letnich mających problem z nauką czytania i pisania. (program)
 
 

2. "Muzyczne znaczki, szlaczki i kroczki" - rozwijanie sprawności grafomotorycznej i percepcji słuchowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej dzieci z wykorzystaniem działań muzycznych. Przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania. (program)

 

 

3. "Szczęśliwy przedszkolak" - program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich.
     (program)

 

 
PROGRAMY I AKCJE OGÓLNOPOLSKIE

 

 

 

ZACZYTANI

"Oddaj książkę, stwórz bibliotekę dla małych pacjentów,
zainspiruj innych".

W ramach kampanii "Zaczytani" Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach wraz z Fundacją "Rozwój" w Brzegu
po raz czwarty organizuje zbiórkę książek, w celu stworzenia
w szpitalnych oddziałach dziecięcych w całej Polsce miejsc,
w których można się zaczytać i zapomnieć o chorobie.

Zapraszmy wszystkich rodziców do przyłączenia się do akcji.

 

 

GÓRA GROSZA

 

To już siedemnasta edycja Góry Grosza, akcji zbierania monet
w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Za pośrednictwem Towarzystwa i naszym, pomagacie Państow dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać
się w swoich biologicznych rodzinach. W Polsce wiele dzieci znajduje się w takiej sytuacji, a naszym wspólnym celem jest zrobienie wszystkiego co w naszej mocy, aby im pomóc.

 

 
 

 DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestniczymy w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy",
który jest ogólnopolskim programem profilaktyki i edukacji stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
 
 
 
 
 
 
 
Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!
I znowu zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom! To takie proste! Tak niewiele wysiłku z naszej strony, a  możemy pomóc chorym dzieciom. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, przynieś do naszego przedszkola i wrzuć do kosza stojącego w szatni.
 
 
 
 
 
 
Bierzemy udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków
w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
Zapraszamy na stronę Kubusia rodziców (rodzice) oraz dzieci (Dla dzieci)  
(tutaj)
 
 
 
 
 
 
Podpisz Pieska - Ogólnopolska Edukacyjna Kampania Społeczna
- edukacja humanitarna dzieci w wieku przedszkolnym
 
 
 
 
 
 
ROK SZKOLNY 2015/2016
 
 
 
 
Program Edukacyjno - Profilaktyczny "Bezpieczny Maluch", którego koordynatorem jest Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci 5 letnich. Program ten realizowany będzie w grupie "Biedronki" naszego przedszkola
i będzie dotyczył:
 • Bezpieczeństwa w kontakcie z psem, 
 • Bezpieczeństwa w kontakcie z osobą obcą oraz w sytuacji zagubienia, 
 • Bezpieczeństwa w lesie, 
 • Bezpiecznych wakacji nad wodą i w górach, 
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
 • Pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. 
 
do góry 
 
Akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom
- promująca czytanie dzieciom literatury
. (strona CPCD)
 
 
Słuchamy bajek w przedszkolu i w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 19.
Do czytania w przedszkolu zapraszamy chętnych rodziców, babcie i dziadziusiów oraz innych gości.
 
Przyjdź - zaproponuj czytanie w wybranej grupie!
 
 
 
do góry 
 
 
 
Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!
I znowu zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom! To takie proste! Tak niewiele wysiłku z naszej strony, a  możemy pomóc chorym dzieciom. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, przynieś do naszego przedszkola i wrzuć do kosza stojącego w szatni.
Pokażmy naszym dzieciom, jak łatwo można pomagać
 
 
 
 
 
 ROK SZKOLNY 2014/2015
 
 
 
 Podobnie jak w ubiegłych latach, bierzemy udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków
w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
Zapraszamy na stronę Kubusia rodziców (rodzice) oraz dzieci (Dla dzieci) (tutaj)
 
do góry 
 
 
 
 
 
Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu

i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki.
 
 
Zapraszamy rodziców do aktywnego uczestnictwa poprzez odwiedzanie strony, zarejestrowanie się na niej, dzięki czemu będziecie Państwo mogli śledzić
nasze poczynania i potwierdzać nasze akcje.
 
do góry 
 
 
 
Akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom
- promująca czytanie dzieciom literatury
.
 
Słuchamy bajek w przedszkolu, raz w miesiącu w bibliotece,
no i odwiedzają nas mamusie, tatusiowie i babcie.
 
 
Zapraszamy innych chętnych do czytania naszym milusińskim.
 
do góry  
 
 
Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.
 
Zapraszamy rodziców do odwiedzenia "strefy rodziców"
na stronie
  (link)
 
 
 
 
do gór
 
 
 
 
 
 
 
Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!
Kolejny juz raz zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom!
Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Zbieranie plastikowych nakrętek to naprawdę prosty sposób, aby komuś pomóc.
 
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie
 
 
do góry  
 
 
 
 
 
 
ROK SZKOLNY 2013/2014
 
 

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół i przedszkoli w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Rok szkolny 2013/2014 - projekt pod tytułem "My Games", w którym poznawaliśmy zabawy dzieci z Bułgarii, Malty, Estonii i Litwy oraz prezentowaliśmy swoje ulubione zabawy.

Narodowe Biuro Kontaktowe (NSS) na Malcie przyznało uczestnikom, za realizację projektu „My Games”, krajową Odznakę Jakości.

                    "Daj Babci światło"

  Zabawa dzieci z Bułgarii         zabawa naszych dzieci
 
                                    "Budujemy mosty"
  Bułgaria - Polska   
 
                                     "Co się zmieniło?"
W naszą zabawę bawią sie dzieci z Malty
 
 
 do góry 

 
 •  
  Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness.

  Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia.  warto przeczytać

  do góry 


Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne

 
 
 Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach.

 
 do góry Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!
Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom!
Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc.

 
 do góry 
Podpisz Pieska - Ogólnopolska Edukacyjna Kampania Społeczna
- edukacja humanitarna dzieci w wieku przedszkolnym

 
 
do góry