Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Rekrutacja 2022/2023

10 miesięcy temu

Rekrutacja 2022/2023

 

Rekrutacja do przedszkoli
publicznych miasta Katowice

 zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Katowice Nr 2211/2022

rekrutacja do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, publicznych
innych formach wychowania
przedszkolnego miasta Katowice
na rok szkolny 2022/2023

prowadzona będzie przy wsparciu systemu

elektronicznego, poprzez stronę:

adres strony - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

termin od 22 marca 2022 god. 9:00 do
4 kwietnia 2022 godz. 14:00

Rodzice dzieci już uczęszczających do
przedszkola wypełniają tylko deklarację
kontynuacji o uczęszczaniu ( termin na
skąłdanie deklaracji 07.03.2022 do
14.03.2022,deklaracje będą wydawane w 
przedszkolu)

 

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek,
zaznaczyć odpowiedzenie kryteria.
Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego
wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego
wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany. 

 

 
TERMINY PRZEPROWADZANIA
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA

UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK

SZKOLNY 2022/2023

 

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=12933&

menu=620