Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Zarządzenie zmieniające dotyczące rekrutacji

rok temu

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice zmienione zostały terminy dotyczące rekrutacji. (zarządzenie)

 

1) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 22.03.2021 roku od godz. 8:00 do 31.03.2021 roku do godz. 13:00.

 

2) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 01.04.2021 roku do godz. 16:00