Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Szkoła do hymnu

ponad 4 lat temu

10 listopada ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki polonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie
i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wśród nich były nasze przedszkolaki: Pszczółki, Motylki
i Biedronki.