Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

ponad 2 lat temu

Informujemy rodziców, iż  rok szkolny rozpoczynamy planowo 1 września.
Zapraszamy rodziców z dziećmi do budynku Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ulicy Ciesielskiej 1. (wejście przez szatnię)

Jednocześnie informujemy, iż stosując się do procedur związanych z Covid 19, ograniczamy wejście rodziców/opiekunów do przedszkola.

 

Rodzice są zobligowani do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID19.

 

Przyprowadzając dziecko, rodzic pozostaje na zewnątrz przedszkola i oczekuje na zmierzenie dziecku temperatury przez pracownika przedszkola. Od tego momentu dziecko znajduje się pod opieką pracowników przedszkola. Nadal obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, pluszaków itp.


1 września rano należy koniecznie przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/ opiekuna – bez tego dokumentu dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola!


Oświadczenie można:

  •  pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”,

  • odebrać od piątku 28 sierpnia w przedszkolu,

  • wypełnić rano, przed wprowadzeniem dziecka do przedszkola.

W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego dostarczenia upoważnienia do odbioru (do pobrania w zakładce "do pobrania" lub w przedszkolu)

 

Przypominamy:
•   Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.
•   Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.30.
•   Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie na białej
    podeszwie, łatwe do samodzielnego zakładania oraz
    zapasowy komplet ubrań.
 
O ewentualnym zebraniu dla rodziców poinformujemy
w późniejszym czasie.


Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola będą sukcesywnie wydawane do podpisania w pierwszych dniach września.