Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Wstrzymanie uruchamiania przedszkoli w Katowicach

ponad 3 lat temu

Wstrzymujemy uruchomienie przedszkola z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach