Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

informacja dla rodziców dzieci powracających do przedszkola od dnia 25 maja

ponad 3 lat temu

Uwaga!!!

 • W związku z uruchomieniem placówki, prosimy rodziców dzieci, które powracają do przedszkola,
  o dokładne zapoznanie się zamieszczonymi poniżej dokumentami:

- Procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego

   Przedszkola nr 65 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
   nr 12 w Katowicach w okresie pandemii
COVID-19

 

- Oświadczenie rodzica związane ze zgłoszeniem dziecka
   do przedszkola

 

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

- Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego 

 

 • Jednocześnie podkreślamy, iż bez podpisanych oświadczeń i deklaracji (3 dokumenty) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. W razie braku możliwości wydrukowania dokumentów, można je wypełnić pierwszego dnia rano przed wejsciem do przedszkola - w tej sytuacji prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi na stronie internetowej i sprawne wypełnienie dokumentów.
   
 • Prosimy bezwzględnie stosować się do deklarowanych godzin pobytu dziecka
  w przedszkolu
  - nie można przyprowadzić dziecka wcześniej, ani odebrać później niż zadeklarowano.

   
 • Wejście do przedszkola dzieci przydzielonych na czas pandemii do grupy "Pszczółki" odbywać się będzie przez ogród od strony ulicy Ciesielskiej i wyjściem ewakuacyjnym (drzwi balkonowe) w sali "Pszczółek"