Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Kolejny etap rekrutacji do przedszkola

ponad 3 lat temu


DO RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 65

 

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do Miejskiego Przedszkola nr 65 w procesie rekrutacji, ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki, gdzie zostało zakwalifikowane, w terminie od 20 kwietnia 2020r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020r.do godziny 15.00.


Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „ Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola" na swoim koncie.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.