Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

List Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr1 12 do rodziców

ponad 3 lat temu

Szanowni Rodzice Uczniów SP 42 oraz Przedszkolaków MP56 i MP65

 

To już czwarty dzień Państwa dzieci nie uczestniczą w zajęciach szkolnych
i przedszkolnych. Zgodnie z decyzją Rządu pozostają w domach i pod naszym kierunkiem powinny pracować samokształceniowo. Proszę, aby uczniowie naszej szkoły rzetelnie przyłożyli się do wykonania zadań
i poleceń, które nauczyciele zamieścili i zamieszczać będą na stronie internetowej, mailu, facebooku lub podyktowali do zeszytów przedmiotowych jeszcze przed zawieszeniem zajęć szkolnych. Również nauczyciele przedszkoli przygotowują propozycje zabaw i zajęć dla Rodziców z najmłodszymi dziećmi.
Został w naszym kraju ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Stan zdrowia pracowników szkoły i przedszkoli jest monitorowany przez władze naszego Miasta.
Będę Państwu bardzo wdzięczna za informację (mailową: szpod42@wp.pl lub telefoniczną: 32 2568276), jeśli w Państwa rodzinach wystąpiły przypadki: hospitalizacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnego.
Wspólnie walczymy z koronawirusem i wspólnie też musimy dołożyć wszelkich starań, by wznowienie zajęć szkolnych i przedszkolnych, bez względu na to kiedy ono nastąpi, nie rodziło w naszym środowisku żadnych, nawet najmniejszych zagrożeń. Trwajmy w przestrzeganiu wszelkich zaleceń, jak długo możemy pozostańmy w domach, wymieniajmy pomiędzy sobą informacje - a może wtedy WYGRAMY!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i nadzieją na dobre wieści od Państwa
Joanna Nowakowska
dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12