Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

UWAGA - Wnioski rekrutacyjne

ponad 3 lat temu

UWAGA

Wnioski rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 należy przesyłać pocztą na adres Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
40-374 Katowice


lub w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej
w przedsionku szkoły