Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach

Decyzja Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

ponad 3 lat temu

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy
SEKRETARIATY SZKOŁY ORAZ PRZEDSZKOLI NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY PETENTÓW
- do odwołania

 

Sposób załatwiania spraw:
-   telefonicznie: 32 256 82 76
-   mailowo: szpod42@wp.pl
-   pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
40-374 Katowice


Wnioski rekrutacyjne można również w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej w przedsionku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
Katowice