Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Menu
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
 
Rok szkolny 2021/2022
 

       

 

Archiwum aktualności

Drodzy Rodzice

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, w okresie od 29 marca do 09 kwietnia 2021r. przedszkole nie organizuje zająć stacjonarnych. Prowadzimy nauczanie zdalne na zasadach przedstawionych Państwu w grudniu 2020r. Spotkania organizowane są na platformie Classroom. Logujecie sie Państwo na podstawie otrzymanych wcześniej loginów. Prosimy śledzić informacje na platformie Classroom.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-29 14:01:12

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice zmienione zostały terminy dotyczące rekrutacji. (zarządzenie)

 

1) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 22.03.2021 roku od godz. 8:00 do 31.03.2021 roku do godz. 13:00.

 

2) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 01.04.2021 roku do godz. 16:00

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-18 20:22:37

Dnia 21 września, tj. w poniedziałek obchodzimy
w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W związku z tym, prosimy rodziców
o ubranie dzieciom odzieży w kolorach przypisanych do grup:

 • Pszczółki - kolor żółty
 • Motylki - kolor niebieski
 • Biedronki - kolor czerwony
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-19 09:24:49

Proponujemy ubezpieczenie dzieci w firmie Conpensa w dwóch wariantach:

- składka 39 zł – ubezpieczenie na kwotę 15000 zł

- składka 50 zł – ubezpieczenie na kwotę 25000 zł

Wpłat należy dokonywać u nauczycielek grup do 28 września. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

 

Poniżej dokumenty dotyczące ubezpieczenia:

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OFERTA GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

UBEZPIECZENIE NNW

ZAŁĄCZNIK NR I TABELA

WYTYCZNE DO ZAWARCIA UMÓW

NNW SZKOLNE V-184

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-03 20:44:42

Informujemy rodziców, iż  rok szkolny rozpoczynamy planowo 1 września.
Zapraszamy rodziców z dziećmi do budynku Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ulicy Ciesielskiej 1. (wejście przez szatnię)

Jednocześnie informujemy, iż stosując się do procedur związanych z Covid 19, ograniczamy wejście rodziców/opiekunów do przedszkola.

 

Rodzice są zobligowani do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID19.

 

Przyprowadzając dziecko, rodzic pozostaje na zewnątrz przedszkola i oczekuje na zmierzenie dziecku temperatury przez pracownika przedszkola. Od tego momentu dziecko znajduje się pod opieką pracowników przedszkola. Nadal obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, pluszaków itp.


1 września rano należy koniecznie przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie rodzica/ opiekuna – bez tego dokumentu dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola!


Oświadczenie można:

 •  pobrać ze strony internetowej w zakładce „do pobrania”,

 • odebrać od piątku 28 sierpnia w przedszkolu,

 • wypełnić rano, przed wprowadzeniem dziecka do przedszkola.

W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego dostarczenia upoważnienia do odbioru (do pobrania w zakładce "do pobrania" lub w przedszkolu)

 

Przypominamy:
•   Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.
•   Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.30.
•   Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie na białej
    podeszwie, łatwe do samodzielnego zakładania oraz
    zapasowy komplet ubrań.
 
O ewentualnym zebraniu dla rodziców poinformujemy
w późniejszym czasie.


Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola będą sukcesywnie wydawane do podpisania w pierwszych dniach września.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-27 17:26:12

Wstrzymujemy uruchomienie przedszkola z uwagi na stan epidemiologiczny w mieście Katowice i odnotowywany stały wzrost liczby zakażonych, biorąc po uwagę, iż w opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie rekomenduje uruchamiana od dnia 25 maja 2020 roku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas od I-III w szkołach podstawowych w Katowicach

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-21 18:59:47

Uwaga!!!

 • W związku z uruchomieniem placówki, prosimy rodziców dzieci, które powracają do przedszkola,
  o dokładne zapoznanie się zamieszczonymi poniżej dokumentami:

- Procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego

   Przedszkola nr 65 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
   nr 12 w Katowicach w okresie pandemii
COVID-19

 

- Oświadczenie rodzica związane ze zgłoszeniem dziecka
   do przedszkola

 

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

- Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego 

 

 • Jednocześnie podkreślamy, iż bez podpisanych oświadczeń i deklaracji (3 dokumenty) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. W razie braku możliwości wydrukowania dokumentów, można je wypełnić pierwszego dnia rano przed wejsciem do przedszkola - w tej sytuacji prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi na stronie internetowej i sprawne wypełnienie dokumentów.
   
 • Prosimy bezwzględnie stosować się do deklarowanych godzin pobytu dziecka
  w przedszkolu
  - nie można przyprowadzić dziecka wcześniej, ani odebrać później niż zadeklarowano.

   
 • Wejście do przedszkola dzieci przydzielonych na czas pandemii do grupy "Pszczółki" odbywać się będzie przez ogród od strony ulicy Ciesielskiej i wyjściem ewakuacyjnym (drzwi balkonowe) w sali "Pszczółek"

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-19 16:29:15


DO RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 65

 

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do Miejskiego Przedszkola nr 65 w procesie rekrutacji, ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki, gdzie zostało zakwalifikowane, w terminie od 20 kwietnia 2020r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020r.do godziny 15.00.


Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „ Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola" na swoim koncie.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-17 12:46:00

Zapraszamy rodziców naszych przedszkolaków do kontaktu z nauczycielkami grup w okresie kwarantanny.

 

Grupa "Pszczółki"  - zapraszamy tutaj

 

Grupa "Motylki" - zapraszamy tutaj

 

Grupa "Biedronki" - zapraszamy tutaj

Wrazie problemów w przypadku gr. Biedronki prosimy o kontakt
z grupą Motylków.

 

Prosimy o przykazywanie tej informacji innym rodzicom.

Życzymy dużo zdrowia

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-19 11:52:10

Szanowni Rodzice Uczniów SP 42 oraz Przedszkolaków MP56 i MP65

 

To już czwarty dzień Państwa dzieci nie uczestniczą w zajęciach szkolnych
i przedszkolnych. Zgodnie z decyzją Rządu pozostają w domach i pod naszym kierunkiem powinny pracować samokształceniowo. Proszę, aby uczniowie naszej szkoły rzetelnie przyłożyli się do wykonania zadań
i poleceń, które nauczyciele zamieścili i zamieszczać będą na stronie internetowej, mailu, facebooku lub podyktowali do zeszytów przedmiotowych jeszcze przed zawieszeniem zajęć szkolnych. Również nauczyciele przedszkoli przygotowują propozycje zabaw i zajęć dla Rodziców z najmłodszymi dziećmi.
Został w naszym kraju ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Stan zdrowia pracowników szkoły i przedszkoli jest monitorowany przez władze naszego Miasta.
Będę Państwu bardzo wdzięczna za informację (mailową: szpod42@wp.pl lub telefoniczną: 32 2568276), jeśli w Państwa rodzinach wystąpiły przypadki: hospitalizacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarnego.
Wspólnie walczymy z koronawirusem i wspólnie też musimy dołożyć wszelkich starań, by wznowienie zajęć szkolnych i przedszkolnych, bez względu na to kiedy ono nastąpi, nie rodziło w naszym środowisku żadnych, nawet najmniejszych zagrożeń. Trwajmy w przestrzeganiu wszelkich zaleceń, jak długo możemy pozostańmy w domach, wymieniajmy pomiędzy sobą informacje - a może wtedy WYGRAMY!

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i nadzieją na dobre wieści od Państwa
Joanna Nowakowska
dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 18:49:41

UWAGA

Wnioski rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 należy przesyłać pocztą na adres Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
40-374 Katowice


lub w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej
w przedsionku szkoły

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 10:16:33

Decyzją Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy
SEKRETARIATY SZKOŁY ORAZ PRZEDSZKOLI NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY PETENTÓW
- do odwołania

 

Sposób załatwiania spraw:
-   telefonicznie: 32 256 82 76
-   mailowo: szpod42@wp.pl
-   pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
40-374 Katowice


Wnioski rekrutacyjne można również w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej w przedsionku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12
ul. Wiosny Ludów 22
Katowice

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 12:09:13

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-12 15:18:18

Szanowni Państwo.

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych z uwagi na konieczność spowolnienia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Szkoły i przedszkola zostaną zamknięte na 2 tygodnie. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostaną zawieszone od czwartku tj. 12 marca 2020r. Dzieci powinny od czwartku pozostać w domu.

Jeśli rodzice nie mają co zrobić z dziećmi, mogą do piątku 13 marca 2020r. w wyjątkowych sytuacjach zostawić je w placówkach oświatowych. 

Jeżeli zmieni się stanowisko Rządu, Ministerstwa Edukacji Narodowej bądź władz Miasta Katowice będziemy o tym informować na bieżąco na stronach internetowych oraz facebooku Szkoły Podstawowej 42.

 

 

Katowice, 11.03.2020r. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-12 10:37:57

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
z dnia 27.02.2020 r.

 

więcej informacji tutaj

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-10 18:34:05

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice rozpoczyna się dnia 16 marca 2020 r. o godz. 9.00
O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2020/2021 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Katowice.
Dzieci, które na dzień 01.09.2020r. będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone do dnia 29.02.2018r.) mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami i może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest prowadzony w Katowicach jako nabór podstawowy i uzupełniający.
W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie
https://katowice.nabory.pl. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.
Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 16 marca do 27 marca 2020 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola od 16.03.2020od godz. 09:00 do 27.03.2020do godz.15:00


HARMONOGRAM REKRUTACJI - WAŻNE - sprawdź terminy !!!

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-10 18:25:28

UWAGA RODZICE !!!

Z uwagi na zamknięcie drogi dojazdowej do przedszkola
i utrudnieniami z tym związanymi
(pierwszy wjazd od ul. Zamenhofa)  
Dyrektor zwraca się z prośbą do rodziców
i pracowników przedszkola i żłobka
o zachowanie szczególnego  bezpieczeństwa podczas przywożenia i odwożenia dzieci
z placówki.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-09-02 13:12:16

Drodzy rodzice!

Pamiętajcie, aby nigdy nie:

 

•    Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !").
•    Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
•    Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa.

•    Poddawać się! Jeśli rodzice wzruszeni łzami bądź zdenerwowaniem i tupaniem swojej latorośli zdecydują się zostawić dziecko "jeszcze tylko dzisiaj" w domu, jest to sygnał dla małego inteligenta, aby jeszcze bardziej demonstrować swoje niezadowolenie. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że wcześniej czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej. Pamiętaj, że nawet, jeśli znajdziesz idealne przedszkole i dobrze przygotujesz dziecko, i tak Twój maluch ma prawo wyrażać sprzeciw i niezadowolenie - w końcu w jego życiu zaszła radykalna zmiana i potrzeba czasu, aby ją zaakceptował. Jeśli przetrwacie pierwszy miesiąc, dalej będzie już z górki i tylko patrzeć jak Twój maluch z przejęciem opowie Ci o swych pierwszych przyjaźniach.
My - rodzice w miarę możliwości bądźmy spokojni i zdecydowani, nasz niepokój może udzielić się dziecku !!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-08-26 01:26:58

 

     W odpowiedzi na zmiany i wymogi w zakresie dystrybucji ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora Publicznego oraz Nord Serwis, przygotował nowy model zawierania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, który sprosta oczekiwaniom rodziców, który będzie zgodny z obowiązującym prawem.
    Rozwiązanie to polega na umożliwieniu zawierania umów ubezpieczenia NNW
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej platformy internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.ubezpieczenieuczniow.pl/

    Aplikacja zapewnia    wszystkim osobom pełen dostęp do informacji na temat posiadanych programów ubezpieczeniowych umożliwiając podjęcie decyzji
o wariancie i zakresie ochrony.

    Każdy rodzic/opiekun prawny może sprawdzić na platformie szczegóły oferty:
•    Firmy Uniqa TU S.A. – dostępna bez kodu;

    Dla wszystkich, którzy przystąpią do ubezpieczenia do dnia 30.09.2018r. obowiązywać będzie okres ubezpieczenia: 01.09.2018 – 31.08.2019 r. W razie zawarcia ubezpieczenia po tej dacie obowiązywać będą roczne okresy ubezpieczenia np. od 05.10.2018r. do 04.10.2019r.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-05 22:52:36

Zapraszamy rodziców z dziećmi i przypominamy:

 •       Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.
 •          Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.30.
 •          Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie na białej
        podeszwie, łatwe do samodzielnego zakładania oraz
        zapasowy komplet ubrań.
 •          Dzieci najmłodsze (3, 4 latki) prosimy dodatkowo wyposażyć
        w piżamkę (podpisaną na obydwu częściach!).

 
O terminie zebrania dla rodziców poinformujemy w późniejszym czasie.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-29 19:45:15