To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
 
Rok szkolny 2019/2020
 

Obraz rihaij z Pixabay

Archiwum aktualności

W związku ze zbliżającym się okresem letnim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

"Zasłoń się" - dobre rady na upały - tutaj

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-06-12 20:17:15

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).


1.    Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2.    Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3.    § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4.    Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5.    Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6.    Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-04-05 16:40:19

 

Serdecznie zapraszamy babcie i dziadziusiów naszych przedszkolaków
na uroczystości z okazji Waszego święta.

 

Pszczółki zapraszają 22 stycznia

o godzinie 13.00

 

Motylki - 23 stycznia o godzinie 15.00

 

Biedronki - 24 stycznia o godzinie 15.00

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-11 22:02:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bal w przedszkolu dzisiaj..." - to słowa piosenki. A w naszym przedszkolu bal odbędzie się w najbliższą środę, czyli 9 stycznia. Prosimy przebrać dzieci w przygotowane stroje przed wprowadzeniem do sali. W tym dniu obecny będzie również w przedszkolu fotograf, który wykona zdjęcia.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-01-05 18:42:45

 

DRODZY RODZICE!

 

 

Serdecznie zapraszamy na nasz pierwszy występ,
podczas którego pokażemy czego się nauczyliśmy i zostaniemy
PASOWANI NA PRZEDSZKOLAKA.


Przybądźcie do naszej sali 6 listopada tj. we wtorek,
o godzinie 15.00
.


Przygotujcie nam odświętne ubranka i przekażcie je rano paniom, które pomogą nam się przebrać. Będziemy na Was niecierpliwie czekać już wystrojeni.


Pszczółki wraz z Paniami

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-10-26 09:34:55

 

     W odpowiedzi na zmiany i wymogi w zakresie dystrybucji ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej Departament Ubezpieczeń Jednostek Sektora Publicznego oraz Nord Serwis, przygotował nowy model zawierania umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, który sprosta oczekiwaniom rodziców, który będzie zgodny z obowiązującym prawem.
    Rozwiązanie to polega na umożliwieniu zawierania umów ubezpieczenia NNW
z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej platformy internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.ubezpieczenieuczniow.pl/

    Aplikacja zapewnia    wszystkim osobom pełen dostęp do informacji na temat posiadanych programów ubezpieczeniowych umożliwiając podjęcie decyzji
o wariancie i zakresie ochrony.

    Każdy rodzic/opiekun prawny może sprawdzić na platformie szczegóły oferty:
•    Firmy Uniqa TU S.A. – dostępna bez kodu;

    Dla wszystkich, którzy przystąpią do ubezpieczenia do dnia 30.09.2018r. obowiązywać będzie okres ubezpieczenia: 01.09.2018 – 31.08.2019 r. W razie zawarcia ubezpieczenia po tej dacie obowiązywać będą roczne okresy ubezpieczenia np. od 05.10.2018r. do 04.10.2019r.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-05 22:52:36

Zapraszamy rodziców z dziećmi i przypominamy:

 •       Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.
 •          Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.30.
 •          Każdy przedszkolak powinien posiadać papcie na białej
        podeszwie, łatwe do samodzielnego zakładania oraz
        zapasowy komplet ubrań.
 •          Dzieci najmłodsze (3, 4 latki) prosimy dodatkowo wyposażyć
        w piżamkę (podpisaną na obydwu częściach!).

 
O terminie zebrania dla rodziców poinformujemy w późniejszym czasie.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-29 19:45:15

Czego rodzice robić nie powinni:


•    Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !").
•    Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
•    Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-29 19:39:25

We wtorek, 9 stycznia zapraszamy wszystkie przedszkolaki
na Wielki Bal Przebierańców - czekamy na królewny, księżniczki,
królewiczów, rycerzy, strażaków, misie, pszczółki, czarownice
i wszystkich gotowych do wesołej zabawy.

Jak zawsze obecny będzie fotograf, który uwieczni uśmiechnięte buziaki wszystkich balowiczów.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-01-07 22:27:15

Zapraszamy wszystkich rodziców na uroczystości jasełkowe,
które odbędą się:

 

Biedronki - 18 XII w poniedziałek o godz. 15.30

Motylki - 19 XII we wtorek o godz. 15.30

Pszczółki - 20 XII w środę o godz. 15.00

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-12 22:06:27

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Przed nami wielka powaga.
Przed nami wielkie zdarzenie,
Nie żadne tam marudzenie.
Niebawem wszystkie dzieciaki, 
zamienią się w „Przedszkolaki’.
 Co ma się stać niech się stanie
  „Uroczyste Pasowanie”.

 

Zapraszamy rodziców i dzieci z grupy „ Pszczółek”
14 listopada o godzinie 15.00.

                      Serdecznie Zapraszamy !!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-11-06 09:11:01

 

Udostępniony został informator przedszkoli miejskich w Katowicach
na stronie internetowej https://katowice.nabory.pl

Przypominamy, że rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 28.04.2017r.
od godz. 8.00

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-25 18:58:14

    Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2017/2018 trwać będzie od 28.04.2017 r. od godz. 8:00 do 12.05.2017 r. do godz. 16:00.

 •    Od 24.04.2017 od godz 15:00, będzie udostępniony poprzez stronę internetową informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych (z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci.
 •    Poprzez stronę internetową, należy od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami rodzic składa w placówce wskazanej
  na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania
  3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych.
 •     Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego będzie dla Państwa również dostępny na rekrutacyjnej stronie internetowej, od chwili jej aktywacji.
   

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie!

 

Szczegóły                        Harmonogram

 

Uchwała Rady Miasta Katowice

 

Zarządzenia dotyczące rekrutacji w Miejskim Przedszkolu nr 65 w Katowicach

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-13 18:09:05

Drodzy rodzice…jeśli zastanawiacie się nad tym, czy przedszkole rozwinie i uspołeczni Wasze dziecko- uważnie przeczytajcie ten artykuł! Zmienia się podejście do wychowania i nauczania, zmienia się moda, niebłagalnie szybko płynie czas. Jedno jest niezmienne radosny uśmiech dziecka przekraczającego próg swojego ukochanego przedszkola. Taki właśnie jest nadrzędny cel naszej pracy od wielu lat taki sam……..wychowywać, uczyć, bawić a nade wszystko rozwijać społecznie dziecko od malucha do  starszaka...          

                                                                                                              

 

zdjęcia z Zielonego Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-09-08 11:11:07