Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
 
Rok szkolny 2020/2021
 

       

 

Aktualności

   

1 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców
i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych.

O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera
i parlament.

 

link do petycji i złożenia podpisu

 

Petycja w sprawie projektowanych zmian
w edukacji włączającej

 

Szanowni Państwo,  

 

projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany
w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców
i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne
w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się.

Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami
w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.    

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-08 17:53:20

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz materiałów edukacyjnych, który zawiera publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców.

Znajdą je Państwo na stronie:


https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQX
pOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-18 20:13:53

Rozpoczęto nabór do klasy pływackiej, uruchamianej w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 

 

Zapraszamy do oglądania spotu

 

https://youtu.be/pqsB8afMcfA

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-08 08:35:19

W związku z sytuacją związaną z Covdid-19 oraz zamknięciem placówki, informujemy, iż potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz odbiór wniosków dzieci nie przyjętych do naszej placówki odbywać sie będzie od wtoru 06.04.2021r. w godzinach 9.00 - 15.30.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-02 09:12:17

Informujemy, iż raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 (ZSP nr 12) w Katowicach. (BIP - raport)

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-31 10:25:23

Istnieje możliwość zapisania dziecka do klasy artystycznej
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. 
Nabór do tej klasy nie podlega rejonizacji. 

Poniżej znajdziecie Państwo link do filmiku, prezentującego szkołę.

Film

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-25 10:57:35

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-18 20:13:18

 

Link do strony systemu rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Katowicach

www.katowice.formico.pl

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-12 16:17:55

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-25 19:55:59


Drodzy Rodzice i Przedszkolaki!

 

W tym roku szkolnym wspólnie z przedszkolakami z grupy najmłodszej „Pszczółki” wspólnie z małym Misiem Bajkolubisiem poznajemy Świat Małej
i Wielkiej Literatury. 


•    Zapraszamy do zabawy również wszystkie pozostałe przedszkolaki i ich rodziców. Zachęcamy rodziców do podzielenia się z własnymi dziećmi wspomnieniami z dzieciństwa dotyczącymi czytania. Z Waszych propozycji (tytułów ulubionych książek) stworzymy ranking „Książkowych hitów rodziców”.
Propozycje można nadsyłać na adres mailowy: wlosowiczr@gmial.com

 

•    Z uwagi na sytuację pandemiczną, nie możemy zapraszać rodziców na czytanie bajek, tak jak to robiliśmy w latach poprzednich. W związku z tym zachęcamy rodziców do nagrywania filmików w trakcie których czytacie przedszkolakom bajki lub inne pozycje z literatury dziecięcej. Prosimy
o przesyłanie ich na tą sama skrzynkę mailową podaną powyżej.  Wasze nagrania będziemy prezentować przedszkolakom w czasie ich pobytu 
w przedszkolu!!!

 

•    I jeszcze jedna propozycja dla wszystkich przedszkolaków - „Elektroniczna książeczka dziecięcych hitów i recenzji”  stworzona
z pojedynczych prac i recenzji dziecięcych. Dzieci wykonują rysunek swojej ulubionej książki, rodzice skanują go lub wykonują jego zdjęcie. Wpisują tytuł, autora oraz kilka zdań na temat książki. Poniżej zamieszczam wzór karty takiej książeczki  
(PDF). Propozycje wysyłamy na adres mailowy : wlosowiczr@gmail.com


Serdecznie Zapraszamy Wszystkich Rodziców 
i Przedszkolaki do wspólnej zabawy !!!

     Koordynator Projektu :
     Renata Włosowicz – wychowawca grupy młodsze

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-26 21:48:34

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-21 21:25:13


10 listopada ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki polonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie
i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wśród nich były nasze przedszkolaki: Pszczółki, Motylki
i Biedronki.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-15 17:58:51

Z wielką radością dzielimy się z Państwem informacją, że nasze Przedszkole otrzymało Europejską Odznakę Jakości eTwinning za projekt "Finger Games" /"Zabawy paluszkowe"/ realizowany w grupie "Pszczółki" w roku szkolnym 2018/2019

 

To wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane jest przez Centralne Biuro eTwinning za wspaniałą pracę.

Oznacza to, że praca nauczyciela, przedszkolaków i przedszkola została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Strona projektu

 

Dziękujemy „Pszczółkom” za pracę w projekcie oraz ich Rodzicom za współpracę.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-11-05 20:53:50

         

W związku z wejściem  w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679) i w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze przedszkole.

 

I.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 65 w Katowicach przy ul. Ciesielskiej 1, e-mail: mp65katowice@op.pl

2.    Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: mp65katowice@op.pl

3.    Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
•    udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO)
•    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.

4.  Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Przedszkola, samodzielny referent oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.

5.   Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach oraz przechowywane przez 10 lat  w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MP 65 w Katowicach

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.   Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.

9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka, jest istotne i niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach.

10.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22.

 

II

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WSKAZANE PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA W „UPOWAŻNIENIACH DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 65 z siedzibą w Katowicach przy ul. Ciesielskiej 1, e-mail: mp65katowice@op.pl

2.    Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: mp65katowice@op.pl

3.    Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
•    udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO);
•    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji procedury odbierania i przyprowadzania dziecka do Przedszkola.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

5.    Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Przedszkola, samodzielny referent, personel obsługi oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.

6.    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji  dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach lub do momentu cofnięcia, przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, zgody na odbieranie dziecka z przedszkola.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.

10.    Informuję, iż administrator pozyskał pana dane osobowe od Rodzica/Opiekuna Prawnego dziecka.

11.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest istotne i niezbędne do zidentyfikowania Pana/Pani przez  pracownika Przedszkola, który pełni dyżur na korytarzu budynku, w celu przekazania Dziecka osobie wskazanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka
z przedszkola”

12.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-25 20:34:03

Urząd Miasta Katowice zachęca

„Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet"

nie stój w kolejkach, korzystaj z uług elektronicznych

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-06 18:16:27